وظایف ما(منتظران)

ابراز دوستی به حضرت مهدی علیه السلام وظیفه ای در عصر غیبت

«ابراز ارادت » به ساحت قدسی حضرت مهدی، علیه السلام، از مهمترین وظایفی است که منتظران آن امام عزیز در عصر غیبت دارند . این مهم مفهومی است که می تواند مصادیق مختلفی داشته باشد  مانند دادن صدقه به قصد سلامتی آن امام همام، هدیه کردن ثواب اعمال واجب یا …

توضیحات بیشتر »