خانه / اخبار / تازه ترين اخبار / ضرورت ها و تاثيرات حضور در راهپيمايي ۲۲ بهمن

ضرورت ها و تاثيرات حضور در راهپيمايي ۲۲ بهمن

۲۲بهمن امسال با تحولات خارجي و داخلي مهمي مصادف شده است در حوزه خارجي بحث افزايش تحريم ها به ويژه در حوزه نفتي و مالي و هم چنين تهديدهايي را مبني بر برخورد نظامي با ايران شاهد هستيم در بخش داخلي نيز در پيش بودن انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي فضاي خاصي را به وجود آورده است.در گفت وگو با چند کارشناس به بررسي ضرورت ها و تاثيرات حضور در راهپيمايي يوم ا… ۲۲ بهمن پرداخته ايم.

 

سخنگوي فراکسيون اقليت مجلس: با توجه به تهديدها و تحريم ها راهپيمايي ۲۲ بهمن امسال از ويژگي هاي خاصي برخوردار است

 

داريوش قنبري سخنگوي فراکسيون اقليت مجلس در اين باره به خراسان گفت: با توجه به تهديدها و تحريم هاي غرب به خصوص آمريکا و رژيم صهيونيستي عليه جمهوري اسلامي ايران راهپيمايي ۲۲ بهمن از ويژگي خاصي برخوردار و ضروري است با حضور هرچه باشکوه تر مردم در سراسر کشور برگزار شود.اين حضور پيامي است به دشمنان و رقباي ما که با ايجاد فشار درصدد هستند کشور ما را در تنگناهاي مختلف قرار بدهند.

 

براي حفظ منافع ملي بايد ديدگاه هاي جناحي کنار گذاشته شود

 

وي افزود: از سوي ديگر در شرايط فعلي نياز به وحدت ملي و حرکت در مسير انسجام و يکپارچگي بيشتر از گذشته احساس مي شود.در راستاي حفظ منافع ملي بايد ديدگاه هاي جناحي و گروهي کنار گذاشته شود.۲۲ بهمن يک روز ملي و جشن ملي است به عبارت ديگر ۲۲ بهمن متعلق به گروه يا جناح خاصي نيست و آحاد ملت بايد وحدتي را که در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي داشتند به منصه ظهور بگذارند.از طرف ديگر هيچ جناح و طيف خاصي حق ندارد اين مناسبت ملي و مذهبي را به نفع خود مصادره کند.ملت در اين روز بايد ياد و خاطره مجاهدت هاي هم وطنانمان را که به پيروزي انقلاب اسلامي منجر شد گرامي بدارند.اين حرکت در شرايط فعلي بايد قوي تر و پرشکوه تر از سال هاي گذشته باشد.اين حضور موجب حفظ منافع ملي و تقويت امنيت خواهد شد.اين مسئله در آستانه نهمين دوره انتخابات مجلس از اهميت ويژه اي برخوردار است.

 

حضور در راهپيمايي ۲۲ بهمن پيش زمينه حضور در انتخابات

 

نماينده ايلام تاکيد کرد: انتخابات تحول و حرکت بسيار مهمي در عرصه سياسي کشور محسوب مي شود. بنابراين ضروري است مردم با شرکت در مراسم گراميداشت ۲۲ بهمن پيش زمينه حضور در پاي صندوق هاي راي را فراهم و به دنيا اعلام کنند که مردم ايران در هر شرايطي در راستاي حفظ منافع ملي حرکت خواهند کرد و به واسطه اقدامات و حرکات برخي طيف ها و جريان هاي تندرو از آرمان هاي انقلاب نااميد نخواهند شد. مردم اين گونه اعلام خواهند کرد که پيروزي انقلاب اسلامي نتيجه وحدت آحاد ملت بود. طيف هاي تندرو که قصد دارند همه چيز را به نام خود تمام کنند بايد به اين حقيقت پي ببرند که صاحب انقلاب، مردم هستند.عضو کميسيون اجتماعي مجلس در پاسخ به اين سوال که آيا خاطره اي از تاثير حضور مردم و حمايت آنان از انقلاب داريد يا خير، گفت: خوشبختانه حضور مردم در صحنه هاي مختلف تاثير فراواني در رفع تهديدها و خنثي شدن نقشه هاي دشمنان انقلاب داشته است.نقطه عطف اين حضور ۲۲ بهمن روز جشن ملي ايران اسلامي است که آثار آن را در بازتاب رسانه هاي بين المللي همواره ديده ايم و خواهيم ديد.

 

عسگراولادي: راهپيمايي ۲۲ بهمن آثار و نتايج بزرگي در داخل و خارج کشور دارد

 

حبيب ا… عسگراولادي رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري در پاسخ به اين سوال که ضرورت هاي حضور در راهپيمايي يوم ا… ۲۲ بهمن و پيام هاي داخلي و به ويژه خارجي آن چيست به خراسان گفت:روز ۲۲ بهمن يوم ا… است و يک روز بزرگ الهي براي ملت ايران و ملت هاي جهان مي باشد. ۲۲ بهمن روز رهايي ملت ايران از طاغوت زمان و روز بيرون آمدن ايران از سلطه آمريکا مي باشد.۲۲ بهمن روز ورود ملت ايران به نور و خروج از ظلمت بود. همه کساني که دلشان براي اسلام، انقلاب و ايران مي تپد روز ۲۲ بهمن را يک نقطه عطف براي تاريخ ايران و جهان مي دانند. امروز ما شاهد هستيم که ملت هاي منطقه يکي پس از ديگري از زير يوغ استعمار و استبداد با الهام از انقلاب ما خارج مي شوند.وي افزود: راهپيمايي ۲۲ بهمن آثار و نتايج بزرگي در داخل و خارج کشور دارد و به جهان ثابت مي کند که ما پاي آرمان هاي انقلاب ايستاده ايم. در داخل حضور در راهپيمايي ۲۲ بهمن بازدارنده توطئه دشمنان داخلي و خارجي است.۲۲ بهمن يک روز بزرگ براي جشن ملي است و همه در اين جشن شرکت مي کنند. راهپيمايي ۲۲ بهمن هر سال روح تازه اي به کالبد انقلاب مي دهد و نشاط و سرزندگي و بالندگي انقلاب را نشان مي دهد.عسگراولادي تاکيد کرد: دشمنان انقلاب با ماهواره هاي خود تعداد نفرات شرکت کننده در راهپيمايي ۲۲ بهمن را دارند و هر سال شاهدند بيشتر از سال گذشته مردم مي آيند همين باعث خنثي شدن توطئه هاي آنان است. اين که چرا آمريکا مثل عراق و افغانستان به ايران حمله نکرد براي اين است که در ايران «يک صدا» از ملت ايران صادر مي شود و آن صدا هم ا… اکبر است. اتحاد ملي و انسجام اسلامي ملت بارها جلوي شرارت آمريکا را گرفته است. هيچ کس منکر آثار و نتايج راهپيمايي ۲۲ بهمن نيست راهپيمايي عظيم ملت در ۲۲ بهمن کمر توطئه هاي آمريکا و برنامه هاي شرارت آميز آن ها را شکسته است.

 

طلايي: امروز چشم ملت هاي مصر، ليبي، تونس و بحرين به ايران است

 

مرتضي طلايي عضو شوراي شهر تهران به خراسان گفت:ما حضور در راهپيمايي ۲۲ بهمن را از نگاه اعتقادي به عنوان يک تجديد ميثاق و بيعت با مباني اعتقادي خود مي دانيم. به علاوه راهپيمايي ۲۲ بهمن حرکتي است براي تداوم آن چه شهداي ما در امتداد راه اهل بيت(ع) انجام داده اند.وي با بيان اين که شرايط داخلي و خارجي، اهميت حضور مردم را در راهپيمايي ۲۲ بهمن صدچندان مي کند، افزود: امروز مي بينيم کشورهاي مسلمان منطقه که در جريان بيداري اسلامي طاغوت هاي کشورهاي خود را سرنگون کردند، در انتخابات آزاد به حکومت اسلامي راي مي دهند.حضور پرشکوه ما مي تواند پشتوانه معنوي و تجديد ميثاق در سطح ملت هاي مسلمان و امت اسلامي باشد.اگر تا ديروز حضور ملت ما براي دلگرمي ملت فلسطين و لبنان بود، امروز چشم ملت هاي مصر، ليبي، تونس، بحرين و… به ماست.به عبارت ديگر ۲۲ بهمن براي آن ها بزرگ ترين سرمايه معنوي است.طلايي تاکيد کرد: ما هر سال در چنين مناسبت هايي شاهد خط و نشان کشيدن هاي دشمنان و کشورهاي غربي هستيم. امروز علاوه بر اين خط و نشان ها، بحث تحريم ها و تهديد به تشديد تحريم ازسوي کشورهايي مثل آمريکا، انگليس، فرانسه و آلمان مطرح شده است.اگرچه اين تحرکات براي ملت ايران تازگي ندارد اما حضور ما در ۲۲ بهمن مي تواند پيامي باشد براي اين کشورها که با همه اين تهديدها و حرکات عددي نيستند که بتوانند ملت ايران را به زانو دربياورند. به نظر من اين تهديدها و تحريم ها از ضعف دشمنان نشأت گرفته است.وي معتقد است: حضور پرشکوه ملت ايران امکان هرگونه تبليغ و فرافکني را از دشمنان کشور خواهد گرفت.حضور ما مي تواند اين بخش از توطئه هاي دشمنان را در داخل و خارج از کشور خنثي کند.دشمنان مي بينند که با وجود همه تهديدها و خط و نشان کشيدن ها، ملت ما به مثابه جمله شهيد مظلوم بهشتي است که فرمود ملت ما شيشه است که اگر شکسته شود، برنده تر مي شود.رئيس کميسيون فرهنگي اضافه کرد: امسال در حالي در راهپيمايي ۲۲بهمن حاضر مي شويم که در آستانه نهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي قرار داريم. بدون شک اين حضور عاملي است براي ايجاد نشاط و شادابي در جامعه براي برگزاري انتخاباتي شکوهمند و حداکثري. بايد با حضور گسترده در انتخابات، مجلس ولايي، انقلابي و کارآمدي تشکيل بدهيم. وي در پاسخ به اين سوال که مصداق يا خاطره اي از تاثير حضور مردم در راهپيمايي ۲۲بهمن يا صحنه هاي حمايت از انقلاب داريد، گفت: من به عنوان فرزندي از انقلاب و کشور هر سال افتخار حضور در راهپيمايي ۲۲ بهمن را داشته ام. به ويژه سال هايي که مسئوليت انتظامات و امنيت پايتخت کشور را به عهده داشتم و يا در استان هاي ديگر که توفيق خدمت داشته ام که همه آن روزها خاطره است. البته در يکي از اين سال ها که فشارها از سوي دشمنان خارجي و بين المللي روي افکار عمومي زياد بود و در داخل کشور نيز به دلايلي مشکلاتي داشتيم، در تهران ساعت ۱۰ صبح يک سر جمعيت در ميدان آزادي، سر ديگر جمعيت در ميدان فردوسي و سر ديگر در ميدان صادقيه بود. فرداي آن روز افکار عمومي دنيا و رسانه هاي بين المللي در بازتاب اخبار راهپيمايي ۲۲بهمن، اعتراف کردند که هيچ گاه نمي توان کشوري را با اين ملت به زانو در آورد و دشمنان خارجي به بي اثر بودن فشارهاي خود پي بردند. آن روز به همه ما احساس افتخار و غرور ملي دست داد؛ احساسي که در هيچ کجاي دنيا تکرار شدني نيست. ولي هر سال در ايران با حضور پرنشاط مردم تکرار مي شود.

 

ابطحي: جنبش بيداري اسلامي منطقه چشم به پايمردي ملت ايران دارد

 

سيدمحمدجواد ابطحي، عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در پاسخ به اين سوال که شرايط داخلي و بين المللي، مراسم ۲۲بهمن امسال را از ويژگي خاصي برخوردار کرده است، به نظر شما حضور در راهپيمايي يوم ا… ۲۲بهمن چه ضرورت هايي دارد و اين حضور چه پيام هاي داخلي و خارجي خواهد داشت، به خراسان گفت: هميشه حضور پرشکوه مردم در راهپيمايي ۲۲بهمن هم در داخل و هم در خارج از کشور از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است. مردم سالاري ما بر پايه ارکان اسلام و نظام ديني، اهميت خاصي به حضور مردم مي دهد و تمام مسئولان، سازمان ها و نهادها به نوعي به مردم متصل مي شوند. اگرچه ما مشروعيت نظام را غير مقبوليت مي دانيم اما اگر مردم در صحنه نباشند حتي امام معصوم هم نمي تواند اعمال ولايت کند. همان گونه که در دوران حضرت علي(ع) يا امام حسن مجتبي(ع) چنين شرايطي ايجاد شد. اين حضور گسترده مردم قدرت مانور بيشتري به مسئولان در عرصه هاي مختلف مي دهد. وي افزود: در اين سي و چند سال تلاش دشمنان انقلاب بر اين بوده است که از حضور حداکثري مردم بکاهند. بزرگ ترين خيانتي که در فتنه سال ۸۸ روي داد اين بود که حضور چشمگير ۸۵ درصدي مردم توسط فتنه گران به چالش کشيده شد و نگذاشتند از آثار و ثمرات اين حضور در عرصه هاي سياسي داخلي و بين المللي استفاده کنيم. يعني اين فرصت گران بها را عوامل فتنه از نظام گرفتند. در حال حاضر دشمنان با انواع تهديدها و تحريم ها و فشارهاي مضاعفي که وارد مي کنند، قصد نااميد کردن مردم را دارند و اين که حضورشان کم رنگ شود. بنابراين مراسم ۲۲بهمن امسال از حساسيت ويژه اي برخوردار است. ابطحي اضافه کرد: از سوي ديگر جنبش بيداري اسلامي کشورهاي منطقه که حتي به بيداري انسان در اروپا و آمريکا انجاميده است، چشم به پايمردي و استقامت ملت ما دارد. ملت ما همچون گذشته پاي آرمان هاي خود ايستاده است. اين مسئله به کشورهاي ديگر قوت قلب و اميد مي دهد تا آن ها هم به موازات جمهوري اسلامي ايران عليه استعمار و سلطه گران حرکت هاي انقلابي خود را ادامه دهند. ابطحي تاکيد کرد: حضور پرشکوه مردم در راهپيمايي انقلاب اسلامي نشان دهنده هوشمندي ملت ايران است که در مقابل فشارها و تهديدها اتحاد خود را حفظ کرده و بر آن افزوده اند. اين امر نشان مي دهد که تهديدها و رجزخواني ها نمي تواند جامعه اي را که شعارش «هيهات مناالذله» است، به عقب نشيني وا دارد. از سوي ديگر ايادي داخلي آن ها نيز بايد بدانند دوره تهديدها و تحريم ها به پايان مي رسد. الحمدلله ايران از پشتوانه هاي قوي و استواري در داخل بهره مند است. ممکن است عده اي با تحريک بازار و جمع آوري برخي مايحتاج بخواهند مردم را تحت فشار قرار بدهند، اما زمستان مي رود و روسياهي به زغال مي ماند. مردم ايران انشاءا… خدمت اين افراد خواهند رسيد.وي در پاسخ به اين سوال که آيا مصداق يا خاطره اي از تاثير حضور مردم در راهپيمايي ۲۲بهمن يا صحنه هاي حمايت از انقلاب داريد، گفت: بله ما پس از پيروزي انقلاب اسلامي از اين خاطره ها متعدد داشته ايم.وي تاکيد کرد: همان گونه که امام سجاد(ع) فرموده اند خداوند، دشمنان ما را از افراد احمق قرار داده است؛ دشمنان انقلاب نيز در آستانه انتخابات دست به حرکات و تهديدهايي مي زنند که اين امر انسجام و اتحاد بيشتر ملت ما را به دنبال داشته و دارد.خط و نشان کشيدن مقام هاي غربي و آمريکايي و رژيم صهيونيستي باعث مي شود که مردم ما پرشورتر از گذشته در صحنه حاضر شوند و ما ۲۲بهمن امسال دوباره شاهد اين امر خواهيم بود.

 

شرفخاني: انقلاب اسلامي ايران متعلق به همه کشورهاي اسلامي است

 

حجت الاسلام احمد شرفخاني معاون فرهنگي سازمان اوقاف و امور خيريه کشور به خراسان گفت: ۲۲بهمن روز پيروزي انقلاب اسلامي، نماد بيداري اسلامي کشور عزيزمان ايران است و حرکت مردم عزيز براساس دستورات قرآن و فرمايش هاي اهل بيت عصمت و طهارت (ع) آغاز شد و با رهبري حضرت امام خميني(ره) به پيروزي رسيد.بزرگداشت اين روز از چند بعد قابل بررسي است نخست اين که حضور در راهپيمايي ۲۲بهمن تجديد بيعت با آرمان هاي انقلاب و امام (ره) است.دوم اين که ملت ما با گذشت ۳۳سال از پيروزي انقلاب اسلامي بدون ترس و توجه به توطئه هاي دشمنان خارجي نشان مي دهند که از آرمان هاي انقلاب و اسلام کوتاه نخواهند آمد و سوم اين که ملت ما با حضور در راهپيمايي ۲۲بهمن عهد و پيمان خود را با مقام معظم رهبري تجديد خواهند کرد.وي افزود: اين حرکت اسلامي و بيداري اسلامي که نقطه عطفي در عصر غيبت است به حاکميت اسلامي منجر مي شود؛ حاکميتي که الگوي بسياري از کشورهاي اسلامي شده و نزديک است که در اقصي نقاط دنيا نفوذ کند و بدين وسيله مقدمات حضور حضرت ولي عصر (عج) آماده مي شود.با اين نگاه و با توجه به اين که سر منشاء حرکت هاي اسلامي و بيداري اسلامي، جمهوري اسلامي ايران است تجلي اين امر مهم روز ۲۲بهمن است.حضور ما پاسخ به مواضع دشمنان خارجي و مغرضان داخلي است.بنابراين بايد به اين منشاء اصلي يعني ۲۲بهمن نگاه ويژه اي داشت. همه مردم جامعه بايد در اين عرصه حضور پيدا کنند.شرفخاني تاکيد کرد: انقلاب اسلامي امروز متعلق به يک کشور و يک ملت نيست بلکه متعلق به همه کشورهاي اسلامي است که تجلي آن را در بيداري اسلامي در مصر، تونس، ليبي و … مي بينيم.اين حرکت ادامه دارد و هنوز به سرمقصد اصلي يعني برافراشتن حاکميت اسلام در کل جهان نرسيده است.وي افزود: افزون بر اين آمريکا و برخي از کشورهاي اروپايي و همچنين رژيم غاصب فلسطين متوجه مي شوند که توطئه ها و حرکت هاي مغرضانه آنها نه تنها در ايران اثري ندارد بلکه در ديگر کشورهاي منطقه نيز بي اثر است و آنها ديگر در منطقه خاورميانه جايگاهي ندارند و پايگاه خود را از دست داده اند.از طرف ديگر مردم منطقه بايد نگاه شيعه و سني را کنار بگذارند و حول محور اسلام حرکت کنند و به دشمنان اسلام اجازه ندهند که بين مسلمانان اختلاف بيندازند.

 

يکي از اثرات حضور در راهپيمايي ۲۲بهمن کاهش تهديدات دشمنان بوده است

 

معاون فرهنگي سازمان اوقاف اظهار داشت: حضور مردم ايران در راهپيمايي روز ۲۲بهمن و ديگر روزهاي مشابه از جمله روز جهاني قدس به گونه اي بوده که باعث شده است دشمنان ايران و انقلاب از مواضع خود عقب بنشينند و يا از تاثير حرکات مغرضانه آنها کاسته شده است.به عبارت ديگر يکي از ويژگي هاي مهم راهپيمايي هاي ۲۲بهمن، تاثير آن بر فعاليت دشمنان خارجي و مغرضان داخلي بوده است.زيرا مردم با حضور خود در اين راهپيمايي ها نشان مي دهند به اصول، آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامي پاي بند هستند. انقلاب اسلامي با حرکت و پشتيباني مردم بيمه شده است اين حرکت ها هم که به نتيجه رسيده و در عرصه هاي مختلف شکوفا شده از راهپيمايي هاي ۲۲بهمن نشأت گرفته است.

 

لینک خبر از روزنامه خراسان

مطلب پیشنهادی

برنامه عطر عاشقی شبکه پنج سیما / مهدویت

  پنجم دی ماه99 / رفسنجان روستای عرب آباد / مقبره شهدای گمنام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *