خانه / يادداشتهاي شخصي / كليپ صوتي و تصويري / اخبار مهم / تازه ترين اخبار / زکات فطره مکمل و تمام کننده روزه است

زکات فطره مکمل و تمام کننده روزه است

جایگاه زکات در قرآن/ زکات فطره مکمل و تمام کننده روزه است
معاون فرهنگی سازمان اوقاف با تأکید بر جایگاه والای زکات در دین اسلام زکات را یکی از پایه های رشد اقتصادی خواند و با اشاره به فلسفه و مصارف زکات فطره گفت: زکات فطره مکمل و تمام کننده روزه است و احتیاط مستحب این است که زکات فطره به فقرا داده شود.

حجت الاسلام احمد شرفخانی معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در گفتگو با خبرنگار مهر، زکات را یکی از مهمترین عبادتها در دین اسلام برشمرد و گفت: در قرآن 32 بار کلمه زکات آمده است و 27 بار زکات و نماز با یکدیگر بیان شده است و در بسیاری از موارد که این فریضه با لفظ نماز همراه شده است، حتی شرط قبولی نماز هم ادای زکات عنوان شده است.

وی با اشاره به جایگاه والای زکات در اسلام یادآور شد: جایگاه زکات در اسلام و روایات آنچنان اهمیت دارد که حدود و مقدار آن نیز در قرآن و روایات بیان شده است. بر اساس بسیاری از روایات اگر در حکومت اسلامی از اشخاصی مطالبه زکات شود و آن فرد مقاومت کند در برخی از جاها از او به عنوان کافر و مرتد یاد شده است.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف به تشریح فلسفه زکات در اسلام پرداخت و افزود: اسلام دین جامع و کاملی است که در کنار عبادات فردی به مباحث اجتماعی نیز توجه کرده است، با پرداخت زکات فقیر و محرومی در سراسر  کشور اسلامی نمی ماند و در آن جامعه شکاف طبقاتی و محرومیت معنا ندارد البته این مباحث درباره زکات مال است و در اسلام به موارد دیگری از زکات مثل علم، شجاعت، مقام، زیبایی و… اشاره شده است.

وی تصریح کرد: برخی تصور می کنند با پرداخت زکات، اموال آنها کم می شود در حالیکه بر اساس معنای ظاهری واژه “زکات” که به معنای رشد و فزونی و بالندگی است متوجه می شویم کسی که زکات می پردازد نه تنها مال او کم نمی شود بلکه خداوند متعال مال او را افزایش می دهد و آیات و روایات متعدد بر این مسئله تأکید دارد.

حجت الاسلام شرفخانی با اشاره به مصارف هشتگانه زکات که در قرآن بدان اشاره شده است، گفت: جامعیت احکام اسلام را می توان از زکات متوجه شد چرا که در اسلام حقوق خدا و مردم در کنار هم قرار گرفته و از ویژگیهای نظام جامع اسلامی است که هم حقوق الهی و هم حقوق مردم را در نظر گیرد که از طریق زکات این اتفاق می افتد.

زکات فطره مکمل و تمام کننده روزه است
وی زکات فطره را یکی از دیگر از زکاتهای واجب در دین اسلام خواند و افزود: از آنجایی که مؤمنان در ماه مبارک رمضان با روزه داری از دستور خداوند اطاعت کرده و از این طریق طهارت قلبی و روحی پیدا می کند در پایان این ماه خداوند متعال به شکرانه این تطهیر قلب و روح انسان بر تطهیر مال نیز فرمان داده است و در روایات متعدد زکات فطره از نشانه های تقوا و مکمل و تمام کننده روزه عنوان و یا بر این مسئله تأکید شده که زکات فطره باعث قبولی روزه است.
 
معاون فرهنگی سازمان اوقاف تصریح کرد: در زکات مال بر مصارف هشتگانه اشاره شده است اما در زکات فطره احتیاط مستحب آن است که این زکات به فقرا داده شود البته فقیر تعریف دارد؛ فقیر کسی است که توان مالی سالی را از نظر رزق و روزی ندارد و در پرداخت زکات فطره اولویت بر فقرای نزدیک است که به ترتیب فامیل، همسایگان، اهل علم و… ذکر شده است.
 
زکات یکی از پایه های رشد اقتصادی است
 
وی با بیان اینکه یکی از پایه های رشد اقتصادی، زکات است، افزود: با بررسی جایگاه منابع مالی در رشد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می بینیم که زکات نقش اساسی در جهت رشد اقتصادی جامعه اسلامی دارد چون در جامعه ای که رشد اقتصادی باشد اما فقر جامعه را بگیرد این دیگر رشد نیست بلکه یک فاصله طبقاتی ایجاد می شود اما فریضه زکات در اسلام به این معنا است که جامعه هم رشد اقتصادی پیدا کند ( چون مال باید به حدی برسد که زکات بر آن واجب شود) و هم باعث از بین رفتن فقر شود و با مدیریت و مهندسی اجتماعی از طریق زکات محرومیت زدایی، رفاه و آسایش همگانی و حفظ موجودیت نظام اسلامی محقق می شود.
 
حجت الاسلام شرفخانی در پایان تأکید کرد: زکات روحیه تعاون و همبستگی را ایجاد و تقویت می کند و باعث پیشرفت و بالندگی اقتصادی جامعه می شود چون روح همدلی و همکاری بین سلولهای جامعه اتفاق می افتد

معاون فرهنگی سازمان اوقاف با تأکید بر جایگاه والای زکات در دین اسلام زکات را یکی از پایه های رشد اقتصادی خواند و با اشاره به فلسفه و مصارف زکات فطره گفت: زکات فطره مکمل و تمام کننده روزه است و احتیاط مستحب این است که زکات فطره به فقرا داده شود.

حجت الاسلام احمد شرفخانی معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در گفتگو با خبرنگار مهر، زکات را یکی از مهمترین عبادتها در دین اسلام برشمرد و گفت: در قرآن 32 بار کلمه زکات آمده است و 27 بار زکات و نماز با یکدیگر بیان شده است و در بسیاری از موارد که این فریضه با لفظ نماز همراه شده است، حتی شرط قبولی نماز هم ادای زکات عنوان شده است.

وی با اشاره به جایگاه والای زکات در اسلام یادآور شد: جایگاه زکات در اسلام و روایات آنچنان اهمیت دارد که حدود و مقدار آن نیز در قرآن و روایات بیان شده است. بر اساس بسیاری از روایات اگر در حکومت اسلامی از اشخاصی مطالبه زکات شود و آن فرد مقاومت کند در برخی از جاها از او به عنوان کافر و مرتد یاد شده است.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف به تشریح فلسفه زکات در اسلام پرداخت و افزود: اسلام دین جامع و کاملی است که در کنار عبادات فردی به مباحث اجتماعی نیز توجه کرده است، با پرداخت زکات فقیر و محرومی در سراسر کشور اسلامی نمی ماند و در آن جامعه شکاف طبقاتی و محرومیت معنا ندارد البته این مباحث درباره زکات مال است و در اسلام به موارد دیگری از زکات مثل علم، شجاعت، مقام، زیبایی و… اشاره شده است.

وی تصریح کرد: برخی تصور می کنند با پرداخت زکات، اموال آنها کم می شود در حالیکه بر اساس معنای ظاهری واژه “زکات” که به معنای رشد و فزونی و بالندگی است متوجه می شویم کسی که زکات می پردازد نه تنها مال او کم نمی شود بلکه خداوند متعال مال او را افزایش می دهد و آیات و روایات متعدد بر این مسئله تأکید دارد.

حجت الاسلام شرفخانی با اشاره به مصارف هشتگانه زکات که در قرآن بدان اشاره شده است، گفت: جامعیت احکام اسلام را می توان از زکات متوجه شد چرا که در اسلام حقوق خدا و مردم در کنار هم قرار گرفته و از ویژگیهای نظام جامع اسلامی است که هم حقوق الهی و هم حقوق مردم را در نظر گیرد که از طریق زکات این اتفاق می افتد.

زکات فطره مکمل و تمام کننده روزه است

وی زکات فطره را یکی از دیگر از زکاتهای واجب در دین اسلام خواند و افزود: از آنجایی که مؤمنان در ماه مبارک رمضان با روزه داری از دستور خداوند اطاعت کرده و از این طریق طهارت قلبی و روحی پیدا می کند در پایان این ماه خداوند متعال به شکرانه این تطهیر قلب و روح انسان بر تطهیر مال نیز فرمان داده است و در روایات متعدد زکات فطره از نشانه های تقوا و مکمل و تمام کننده روزه عنوان و یا بر این مسئله تأکید شده که زکات فطره باعث قبولی روزه است.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف تصریح کرد: در زکات مال بر مصارف هشتگانه اشاره شده است اما در زکات فطره احتیاط مستحب آن است که این زکات به فقرا داده شود البته فقیر تعریف دارد؛ فقیر کسی است که توان مالی سالی را از نظر رزق و روزی ندارد و در پرداخت زکات فطره اولویت بر فقرای نزدیک است که به ترتیب فامیل، همسایگان، اهل علم و… ذکر شده است.

زکات یکی از پایه های رشد اقتصادی است

وی با بیان اینکه یکی از پایه های رشد اقتصادی، زکات است، افزود: با بررسی جایگاه منابع مالی در رشد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می بینیم که زکات نقش اساسی در جهت رشد اقتصادی جامعه اسلامی دارد چون در جامعه ای که رشد اقتصادی باشد اما فقر جامعه را بگیرد این دیگر رشد نیست بلکه یک فاصله طبقاتی ایجاد می شود اما فریضه زکات در اسلام به این معنا است که جامعه هم رشد اقتصادی پیدا کند ( چون مال باید به حدی برسد که زکات بر آن واجب شود) و هم باعث از بین رفتن فقر شود و با مدیریت و مهندسی اجتماعی از طریق زکات محرومیت زدایی، رفاه و آسایش همگانی و حفظ موجودیت نظام اسلامی محقق می شود.

حجت الاسلام شرفخانی در پایان تأکید کرد: زکات روحیه تعاون و همبستگی را ایجاد و تقویت می کند و باعث پیشرفت و بالندگی اقتصادی جامعه می شود چون روح همدلی و همکاری بین سلولهای جامعه اتفاق می افتد.

مطلب پیشنهادی

فاطمه زهرا سلام الله علیها همتای قرآن کریم+کلیپ

بر اساس قرآن و روایات، مبانی را به صورت مختصر عرض میکنمیک :قرآن حجت خداوند …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *